KNLTB DSS resultaat

Bepaal het wedstrijdresultaat van het huidige KNLTB DSS, en waarom!

Vul de actuele rating in van de 4 spelers, inclusief de winnaar.

Dan berekent het syteem de punten die alle spelers voor deze wedstrijd krijgen volgens de huidige KNLTB Dynamisch Speelsterkte Systeem (DSS), en waarom!

Wedstrijd #

Speler
Actuele rating
Winnaars

Over "Tennisrating"

De DSS-bepaling voor het dubbelspel levert soms vreemde resulaten op. Om dit te evalueren en vervolgens een beter systeem te bepalen, heb ik deze webapplicatie ontwikkelt.

Achtergrond

De KNLTB hanteert een speelsterkte voor elke speler een speelsterkte voor het enkel en het dubbelspel, 1 voor de beste spelers, 9 voor startende tennissers. Naast speelsterkte op de pas, is er een actuele speelsterkte, die na elke gespeelde wedstrijd kan veranderen aan de hand van het 'Dynamische Speelsterkte Systeem' (DSS). De aanpassing is van afhankelijk van vele factoren, waaronder de speelsterkte van de tegenstander(s) en eventueel de dubbelpartner, en wordt bepaald aan de hand van het stroomschema voor enkel- of het dubbelspel. Zie voor alle details de pagina van de KNLTB hierover:

De beschrijving van de KNLTB speelsterkte en het 'Dynamisch Speelsterkte Systeem' vind je hier.

Voor het enkelspel werkt de DSS goed en is duidelijk. Voor het dubbelspel levert het huidige stroomschema soms rare resultaten: spelers komen soms niet vooruit, of blijven hangen op hun speelsterkte, terwijl ze echt wel partijen winnen of verliezen.

Hoe werkt deze applicatie dan?

Om een beter DSS-systeem voor het dubbelspel te kunnen bepalen, heb ik deze webapplicatie/prototype gemaakt

Ik wil niet voorschrijven hoe de dubbelrating dan wel moet worden bepaald, maar wil eerst duidelijk maken waar de huidige DSS bepaling rare resultaten oplevert, en wat dan wel een logisch rating zou zijn. Welke? Dat bepaal jij:

  • Aan de hand van fictieve dubbelpartijen kan jij aangeven hoeveel speelpunten de vier dubbelspelers elk zouden moeten krijgen.
  • Dit zijn standaardwedstrijden, én bijzondere situaties
  • Bepaal zelf welke wedstrijdpunten jij zou geven aan de winnaars en verliezers
  • Nadat je alle wedstrijden hebt 'gerate', en eventueel hebt voorzien van commentaar, dan krijg je een overzicht van wat de spelers volgens het huidige KNLTB DSS zouden hebben verdiend, en waarom.
  • Hieruit kan je in ieder geval al zien waarin jij verschilt van het huidige systeem
  • Als dit door verschillende mensen is ingevuld, kunnen we evalueren waar het huidige DSS voor het dubbelspel niet goed werkt en hoe die aangepast zou moeten worden. Deze aanpassing kunnen ook in de automatisch bepaling zetten, net als het huidige KNLTB stroomschema.

Help jij mee? Vraag een login aan!